Gil's All Valley

Lost In Love

Regler

Eftersom jag är intresserad av att skaffa mig ett företag så har jag läst en del om de viktiga delarna som man bör känna till och där står bland annat att företagets aktiebok ska föras, bevaras och hållas tillgänglig för annars så kan man få mycket strängt straff och det är ju inte bra. Men om man nu känner till detta så är det ju enkelt att följa rådet och slippa straff. Jag ska läsa vidare om detta för det är intressant att det stora flertalet av mindre och medelstora aktiebolag missat denna information.